fbpx

Poniżej zawarte są oficjalne listy finalistów konkursu Pix Programming Challenge. Z powodu problemów z logowaniem części uczestników w dniu półfinałów, grono finalistów każdej z kategorii wiekowych zostało zwiększone przez organizatorów o 10 osób. Obliczając czas rozwiązywania zadań uczestników, w miarę możliwości uwzględnione zostały opóźnienia wynikające z utrudnionego logowania w trakcie pierwszej godziny trwania konkursu (tj. do 10:00).

UWAGA! Wśród osób, których czasy rozwiązania zadań pozwalały na zakwalifikowanie się do finałów algorytm antyplagiatowy wykrył przypadki nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 2, pkt 8,9,10) takie osoby zostały zdyskwalifikowane z dalszego udziału w konkursie.

Wyniki FINAŁÓW

WSZYSCY UCZESTNICY

Wyniki PÓŁFINAŁÓW

OSOBY ZAKWALIFIKOWANIE DO FINAŁÓW

Wyniki PÓŁFINAŁÓW

WSZYSCY UCZESTNICY

Wyniki ElIMINACJI

Osoby zakwalifikowanie do PÓŁFINAŁÓW

Wyniki ElIMINACJI

Osoby NIEzakwalifikowanie do PÓŁFINAŁÓW