Wyniki ElIMINACJI

Osoby zakwalifikowanie do PÓŁFINAŁÓW

Wyniki ElIMINACJI

Osoby NIEzakwalifikowanie do PÓŁFINAŁÓW