fbpx

ZAKRES WIEDZY

ZAKRES WIEDZY

Poniżej znajdziesz pełną listę zagadnień niezbędnych do opanowania przez uczestników. Wszystkie zagadnienia omówione są w bezpłatnych kursach PixBlocks, dlatego zachęcamy do korzystania z aplikacji jako pomocy do przygotowania się do udziału w konkursie.

ROOKIE

ROK URODZENIA:
OD 2014 DO 2010

Uczestnik powinien być zaznajomiony z poniższymi zagadnieniami programistycznymi:

 • Pętle
 • Pętle zagnieżdżone
 • Pętle z licznikiem kroków
 • Instrukcje warunkowe
 • Instrukcje warunkowe zagnieżdżone
 • Wykonywanie operacji matematycznych

Dodatkowo uczestnik powinien zapoznać się z następującymi lekcjami zawartymi w kursach 1-3 PixBlocks:

 • Wykonywanie operacji na obrazach
 • Ruch i rysowanie
 • Szerokość i wysokość

SKILLED

ROK URODZENIA:
OD 2009 DO 2005

Uczestnik powinien być zaznajomiony z poniższymi zagadnieniami programistycznymi:

 • Pętle
 • Pętle zagnieżdżone
 • Pętle z licznikiem kroków
 • Instrukcje warunkowe
 • Instrukcje warunkowe zagnieżdżone
 • Wykonywanie operacji matematycznych
 • Współrzędne
 • Zmienne

Dodatkowo uczestnik powinien zapoznać się z następującymi lekcjami zawartymi w kursach 1-8 PixBlocks:

 • Wykonywanie operacji na obrazach
 • Ruch i rysowanie
 • Szerokość i wysokość
 • Programowanie kolorami

MASTER

ROK URODZENIA:
OD 2004 DO 2000

Uczestnik powinien być zaznajomiony z poniższymi zagadnieniami programistycznymi w języku Python:

 • Typy danych
 • Wypisywanie danych
 • Pobieranie danych
 • Operacje wejścia
 • Pętle
 • Instrukcje warunkowe
 • Spójniki logiczne
 • Funkcje
 • Liczby losowe
 • Ciągi liczbowe
 • Pętla while
 • Operacje na łańcuchach znaków
 • Zbiory
 • Operacje na listach
 • Rekurencja
 • Systemy liczbowe
 • Zaawansowane logarytmy
 • Słowniki
 • Programowanie obiektowe

Wszystkie te zagadnienia są przedstawione w  kursach 14-18 PixBlocks.

ORGANIZATOR:
SPONSORZY:
PATRONI HONOROWI:
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY:

Copyright © 2020 PixBlocks sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED